ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

JUST LISTEN…

Συνδεθείτε με το Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης..