ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου 480 κέντρα στα 28 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κέντρου παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί για να λάβει πληροφορίες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής.

Έχετε απορίες σχετικά
με την Ε.Ε.;

Σημεία Επικοινωνίας Europe Direct
στην Ελλάδα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η ενημέρωση των πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων, των φορέων και των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας για θέματα, πολιτικές, δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τομείς δράσης της, όπως:

 • Οργάνωση και λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων και υπηρεσιών,
 • Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και δικαιώματα ευρωπαίων πολιτών,
 • Κοινωνική Ασφάλιση – Υγειονομική περίθαλψη,
 • Απασχόληση – Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων,
 • Εργασιακές ευκαιρίες,
 • Επιχειρηματικότητα – Επενδύσεις – Ανταγωνισμός,
 • Περιβάλλον,
 • Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Κινητικότητα – Νεολαία,
 • Πολιτισμός

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες, τους φορείς και τις υπηρεσίες της πόλης με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 • Δίνει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τα προγράμματα, τις πολιτικές και τις δράσεις της Ε.Ε.,
 • Αξιοποιεί επιχειρηματικές, εργασιακές και οικονομικές ευκαιρίες μεταδίδοντας την πληροφορία σε ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες,
 • Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και περιβάλλοντος,
 • Καταγράφει και απαντά άμεσα στα ερωτήματα των πολιτών,
 • Προβάλλει την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης και αναδεικνύει το Ευρωπαϊκό προφίλ της μέσω των υπηρεσιών που παρέχει.

Πού θα μας βρείτε:

Που θα μας βρείτε:
Δημαρχιακό Μέγαρο
Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 546 36, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Ε, γραφείο 27
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ: 08:00 – 15:00

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο κοινού 2313 31 7353
Επικεφαλής Κέντρου Χρυσάνθη Αντωνίου
Συνεργάτης Όλια Παναγιωτοπούλου
Φαξ 2313 31 7921

Social

email: europedirect@thessaloniki.gr
Χρειάζεστε πληροφορίες για την Ε.Ε. καλέστε δωρεάν στο
00800 6 7 8 9 10 11
από οπουδήποτε στην Ε.Ε.
(Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-18.00 Ώρα Ελλάδος)
Για τα δικαιώματα σας σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
και πρακτικές συμβουλές, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε
το δικτυακό τόπο “Η Ευρώπη Σου”
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm

Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γραφείο Συνδέσμου στην Ελλάδα

Βοήθεια & Συμβουλές προς όλους
τους υπηκόους της Ε.Ε.

Λευκή Βίβλος
της Ε.Ε.

Ευρωπαϊκή πύλη για τη επαγγελματική
κινητικότητα

Πολιτικές, Πληροφορίες &
Υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες :