Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ συμμετέχει την Εθνική ομάδα εργασίας της στρατηγικής δράσης EUROPE GOES LOCAL.

Σχετικός σύνδεσμος https://www.europegoeslocal.eu/