ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2018 ΜΕ ΑΡ.ΠΡ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ

By |August 22nd, 2018|Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ|

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 33231/13-07-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ

By |August 14th, 2018|Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ|

Πίνακας οριστικών  αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 33231/13-07-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [...]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2018 ΜΕ ΑΡ.ΠΡ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ

By |August 13th, 2018|Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ|

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ [...]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ 33231/13.07.2018

By |August 2nd, 2018|Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ|

Ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθμ.πρ 33231/13.07.2018 ανακοίνωσης πρόσληψης [...]