Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’αριθμ. 1011/11.05.2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ORISTIKOI_PINAKES_STAFF