Δείτε τον πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.  31812/05.12.2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΕΔΩ