Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’αριθμ. 1011/11.05.2020 ανακοίνωσης

By |23 Ιουλίου, 2020|Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ, Προκηρύξεις|

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ'αριθμ. 1011/11.05.2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης [...]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1011/11.05.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Θ.

By |29 Ιουνίου, 2020|Προκηρύξεις|

Στο παρακάτω αρχείο παρατίθενται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ' [...]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 607/09-03-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Θ.

By |2 Ιουνίου, 2020|Δελτία Τύπου, ΚΕΔΗΘ, Προκηρύξεις|

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 607 2020

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΠΕ Παιδαγωγών (Μερικής Απασχόλησης)

By |18 Μαΐου, 2020|ΚΕΔΗΘ, Προκηρύξεις|

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της  με αριθμ.πρ 607/09-03-2020 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού [...]