Συμμετοχικός
Προϋπολογισμός

Η ανάγκη ενίσχυσης των συμμετοχικών διαδικασιών αποτελεί κοινά αποδεκτή διαπίστωση.

Η συμμετοχή των νέων στον τρόπο λήψης των αποφάσεων για θέματα και δράσεις που τους αφορούν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση επιτυχημένων πολιτικών για την νεολαία.

Ένας γενικός ορισμός που μπορεί να αποδοθεί σχετικά με την έννοια του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων  (ΣΠΝ) είναι ότι αποτελεί διαδικασία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων του ΔΣ της ΚΕΔΗΘ, που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή τμήματος των οικονομικών της πόρων.

Η αποστολή του έργου είναι να ενισχυθεί ο ρόλος και η υποστήριξη των νέων και των ομάδων που σχετίζονται με αυτούς, στην ενεργό συμμετοχή τους, στην αλλαγή της κοινωνίας μέσω μιας βιώσιμης, υπεύθυνης και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας μέσω της διανομής χώρου, πολιτισμού, δύναμης, τη χαρά, το όραμα και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ενδυνάμωση των νέων, η κινητικότητα, η πληροφόρηση και ο δομημένος διάλογος, στο πλαίσιο ενός ετήσιου προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, ενός προγράμματος που αποτελεί μέρος της τοπικής στρατηγικής για τη νεολαία.

Μια ανοικτή  πρόσκληση ,σε όλους τους νέους ή φορείς νέων  που επιθυμούν να συμμετάσχουν, διαδικασία η οποία έχει ομοιότητες με την άμεση και αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Προϋποθέτει την συμμετοχή, αποτελεί μια αυτορυθμιζόμενη διαδικασία, όπου οι νέοι αποφασίζουν για την κατανομή μέρους των πόρων του προϋπολογισμοί της ΚΕΔΗΘ.

Αν έχεις μια ωραία ιδέα, μια πρόταση -είτε συμμετέχεις σε άτυπη ομάδα νέων είτε σε οργάνωση-διάβασε τον κανονισμό, συμπλήρωσε την φόρμα και δες με ποιον τρόπο και πότε μπορείς να την καταθέσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ