Νεολαία

Η πόλη μας είναι μια κατ’ εξοχή νεανική πόλη,

ίσως η πόλη με τους περισσότερους νέους στη λεκάνη της Μεσογείου.  Ταυτόχρονα διαθέτει  ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό φοιτητών, που φτάνουν τις  150.000, οπότε  ο συνολικός αριθμός των νέων  αγγίζει το 50% του συνολικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης.

Αυτή η φοβερή «δύναμη» που διαθέτουμε ως  πόλη  μπορεί να απεγκλωβιστεί, να ενεργοποιηθεί και να αναπτύξει μια τεράστια δυναμική και να αποτελέσει το όχημα δημιουργικής εξόδου από τα αδιέξοδα της σημερινής κατάστασης που βιώνουμε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Είναι η γενιά από την οποία αφαιρέσαμε την  αισιοδοξία και την  ελπίδα και στην οποία οφείλουμε τουλάχιστον να αφήσουμε ελεύθερο και ανεμπόδιστο το πεδίο της  αναγέννησης της χώρας.

Με το σκεπτικό αυτό αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε για την Θεσσαλονίκη τον τίτλο

‘’Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014’’

για τους νέους μας με απαραίτητη προϋπόθεση να τους ακούσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα και τη βοήθεια να σχεδιάσουν το δικό τους έτος. Και τις 365 μέρες.

Πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία  της Θεσσαλονίκης

τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι για να χαράξουν μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις για τους εαυτούς τους αλλά και για  τους νέους της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης υποψηφιότητας και του προγράμματος, βασισμένη στη δημοκρατική συμμετοχή όλων

– επιβεβαίωσε την ταυτότητα των νέων ως ενεργών πολιτών όχι μόνο της Ελλάδας γεγονός που επισημάνθηκε και προβλήθηκε ιδιαίτερα
– συνέβαλε στην ανάπτυξη αξιών όπως η αλληλεγγύη και η ανεκτικότητα καλλιεργώντας, σε πρώτο επίπεδο την κοινωνική συνοχή
– βοήθησε στην υπέρβαση των  διαφορών που ανέκυπταν σταδιακά υπό το βάρος των τριβών και των πιεστικών προθεσμιών
δημιούργησε τις προϋποθέσεις καλύτερης πρόσβασης και επιρροής στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της πόλης
– ανέδειξε την ποιότητα της συλλογικότητας όταν αυτή ενσωματώνει διαφορετικότητες και ανταποκρίνεται στις  ανάγκες και τις προσδοκίες, ακόμη και όσων πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση
ανακάλυψε  διαύλους επικοινωνίας και ανέδειξε μεθόδους ένταξης, στο εθνικό και τοπικό πεδίο, των θεσμών και των επιτευγμάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία
ενθάρρυνε την πρωτοβουλία και καλλιέργησε την υπευθυνότητα σε όσους συμμετείχαν.

Με τις ίδιες αρχές προχωρούμε …

-Επικαιροποιήσαμε το μνημόνιο συνεργασίας με την ΓΓΝΓ.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας  Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η ΚΕΔΗΘ εκπροσωπώντας τον Δήμος Θεσσαλονίκης ανανεώσαμε το μνημόνιο συνεργασίας μας προκειμένου να συνεργαστούμε για την υλοποίηση διεθνών συναντήσεων νέων στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβουμε κοινές δράσεις στους παρακάτω τομείς:

  1. Εθνική πρωτοβουλία για τον καθορισμό του πλαισίου του εθελοντισμού στην Ελλάδα.
  2. Νομοθετική πρωτοβουλία για την υποστήριξη των νέων μέσω της αναγνώρισης του youth work ( συμβουλευτική για νέους).
  3. Δημιουργία μητρώου οργανώσεων και πρωτοβουλιών νεολαίας.
  4. Ανάπτυξη του δομημένου διαλόγου για τα θέματα νεολαίας.

Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμβούλιο Νέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεσσαλονίκη ΕΠΝ 2014

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ