Η ιστορία της
Θ-ΕΠΝ 2014

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε το 2011 κατά τη διαδικασία της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 αποτελεί ακόμα και σήμερα μια από τις καλύτερες πρακτικές συνδιαμόρφωσης της πρότασης.

Μετά την πολιτική απόφαση για αίτηση

η διοίκησή μας βρέθηκε προ του ερωτήματος τι θέλουν οι νέοι, τι προτείνουν οι νέοι, πως μπορούν να εμπλακούν οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας.

Κι εδώ δώσαμε από μόνοι μας την μόνη και πιο πρακτική απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί. Ρωτήσαμε τους ίδιους τους νέους. Με την έναρξη ενός τετράμηνου ανοικτού διαλόγου με τους νέους εξαντλήσαμε κάθε ερώτημα, πρόταση, ιδέα και σχόλιο για το πως βλέπουν οι νέοι την πόλη, τι θα θέλαν από τη δημοτική τους αρχή και πως ονειρεύονται ένα έτος αφιερωμένο στους ίδιους. Σε κάθε συνάντηση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης παρουσιάσαμε αποτελέσματα και προτάσεις τόσο πάνω στα ερωτήματα που έθετε η ίδια η αίτηση για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας αλλά και για τον καθορισμό μιας πολιτικής για τους νέους από τη μεριά του Δήμου.

Η μεγάλη , διαρκής και ανοικτή αυτή διαβούλευση μας έδωσε το πλεονέκτημα της αυθεντικής επαφής με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας ενώ ταυτόχρονα μας βοήθησε στο να καταγράψουμε όλα τα νεανικά σχήματα της πόλης, τυπικά και άτυπα και να συνδεθούμε με τις ενεργές νεανικές πρωτοβουλίες.

Από τον Ιανουάριο μέχρι το Νοέμβριο του 2011

ο Δήμος Θεσσαλονίκης έπαιξε  ένα καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του συνόλου σχεδόν της νεανικής κοινότητας της πόλης. Ταυτόχρονα μέσα από το διάλογο αυτό αλλά και την παρουσίαση από τη μεριά του Δήμου ( για πρώτη φορά) των δυνατοτήτων συνεργασίας δημιουργήθηκαν νέα σχήματα και νεανικές πρωτοβουλίες ενώ το όφελος για το δήμο ήταν μεγάλο μια και νέοι άνθρωποι ήρθαν για πρώτη φορά μέσα στο Δημαρχείο, γνώρισαν τους χώρους, τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους, τους εκλεγμένους, το Δήμαρχο. Συζήτησαν μαζί τους, τους παρουσίασαν την ιδέα, την πρότασή τους για τη Θεσσαλονίκη. Με μια διαφορετική νεανική ματιά.

Όλη αυτή η δυναμική της πόλης,

με τους 150.000 φοιτητές  και τους 200.000 νέους, τις πάνω από 100 νεανικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες οδήγησε στο να έχουμε μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2014. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε την απόφαση το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος των δράσεων να αποτελείται από προτάσεις που θα υλοποιήσουν οι ίδιες οι οργανώσεις νέων.

Σημαντικό σημείο επίσης πως στο Διοικητικό Συμβούλιο της  Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας οι οργανώσεις νέων είχαν την πλειοψηφία.

Tι άφησε στην πόλη της Θεσσαλονίκης η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας

Την επιβεβαίωση
της εμπιστοσύνης

από την μεριά του Δήμου προς την κοινωνία των πολιτών. Τη συνεργασία με τις νεανικές οργανώσεις που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών δράσεων σε όλη την πόλη, την ενεργοποίηση ενός δικτύου ανθρώπων και την ενεργό συμμετοχή νέων που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν στο σπίτι στους.

Τη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου εθελοντών.

Νέοι άνθρωποι γράφτηκαν εθελοντές στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας, εκπαιδεύτηκαν και υποστήριξαν τις δράσεις μας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε το 55% αυτών δραστηριοποιούνταν για πρώτη φορά στον εθελοντισμό. Ένα μεγάλο μέρος από τους εθελοντές αυτούς εξακολουθούμε να τους βλέπουμε ως ενεργούς πολίτες και εθελοντές σε νέα σχήματα, στις νεανικές οργανώσεις της πόλης αλλά και στο δίκτυο των εθελοντών του Δήμου. Είναι ιδιαίτερη χαρά δε όταν νεανικές πρωτοβουλίες της πόλης υποστηρίζονται από τα άτομα αυτά που δηλώνουν με χαρά πως η πρώτη τους επαφή με τον εθελοντισμό ήταν την περίοδο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας.

Η αγορά της πόλης.

Η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας έφερε στη Θεσσαλονίκη μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις και ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης κατά το 2014, 200.000 νέοι επισκέπτες ήρθαν στην πόλη μας και η τουριστική κίνηση κατά το 2014 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Η συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς.

Ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια της πόλης κατά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας ήταν η θεσμική συνεργασία με το σύνολο των διεθνών οργανισμών που έχουν δράσεις για τη νεολαία. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO, τον OSCE, τον ΟΗΕ. Από τη συνεργασία αυτή προέκυψαν συνέργειες που ξεπερνάνε το επίπεδο των θετικών επιστολών που στάλθηκαν από την μεριά τους προς την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας  και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα αναφέρω ενδεικτικά πως το Συμβούλιο της Ευρώπης στην αναφορά του για τη νεολαία στην Ελλάδα το 2015 αναφέρει τη Θεσσαλονίκη και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας ως μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο. Δε θα πρέπει στο σημείο αυτό να παραλείψουμε τη συνεργασία με πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Γκαίτε και το Anna Lindh.

Το πραγματικό όφελος από την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας ήταν η ενεργοποίηση, η αποδοχή και η συμμετοχή των νέων.