Δράσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλοποιούμε και συμμετέχουμε σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγών -ERASMUS-.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Επισκέψεις μελέτης σε χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δημιουργούμε συνεργασίες, υλοποιούμε συνέδρια και ανταλλάσουμε απόψεις και ιδέες για κοινές δράσεις με τους εταίρους μας και τις αδελφοποιημένες πόλεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΤΥΑ

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας
Δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

m0mentum

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ