Δράσεις

KEDITH Cisco Academy

Βρισκόμαστε δυναμικά στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας με την «KEDITH Cisco Academy» που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Cisco Networking Academy.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

e-KEDiTH experience

Δωρεάν εξ αποστάσεως δημιουργική απασχόληση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών με την πλατφόρμα e-KEDiTH experience.
Ταξίδι στην γνώση και την ψυχαγωγία!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλοποιούμε και συμμετέχουμε σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγών -ERASMUS-.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Συμμετέχουμε σε επισκέψεις μελέτης σε χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δημιουργούμε συνεργασίες, υλοποιούμε συνέδρια και ανταλλάσουμε απόψεις και ιδέες για κοινές δράσεις με τους εταίρους μας και τις αδελφοποιημένες πόλεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΤΥΑ

Συμμετέχουμε στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας και στο Δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων –
INTERCITY Youth Network.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

m0mentum

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ