ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΑ

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός καινούργιου λεωφορείου ειδικά διαμορφωμένου για την μεταφορά ΑΜΕΑ για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΕΔΩ.

Δείτε την Διακήρυξη ΕΔΩ.