Δίκτυα

Η Κ.Ε.Δ.Η.Θ σήμερα, αξιοποιώντας την εξαιρετικά επιτυχημένη, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, υλοποίηση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014, συμμετέχει ενεργά σε δύο ευρωπαϊκά δίκτυα που συνεργάζονται σε θέματα νεολαίας, διαμορφώνουν πολιτικές νεολαίας, συνδιοργανώνουν ανταλλαγές νέων και υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα αξιοποιώντας πόρους του προγράμματος Erasmus+. Συγκεκριμένα η Κ.Ε.Δ.Η.Θ συμμετέχει στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας και κατέχει μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο του δικτύου ευρωπαϊκών δήμων Intercity Youth.

PHOTO GALLERY

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας των πόλεων που κέρδισαν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας από το 2009 που ξεκίνησε ο θεσμός. Οι πόλεις μέσα από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο αποκομίζουν οφέλη από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας σε θέματα νεολαίας, λαμβάνουν μέρος σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα με άλλους δήμους-μέλη  με στόχο τη βελτίωση του youth work σε ολόκληρη την Ευρώπη και παρακολουθούν  την πρόοδο και τις δράσεις κάθε πόλης, μετά τη λήξη του θεσμού της πρωτεύουσας.

http://www.europeanyouthcapital.org/become-eyc/network-of-eycs/

VISIT EYC
VISIT ICY

Δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων- INTERCITY Youth Network

Δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων- INTERCITY Youth Network, των πόλεων της Ευρώπης που έχουν και υποστηρίζουν κοινωνικές πολιτικές για τους νέους. Η υπογραφή της ίδρυσης του Δικτύου έγινε με την παρουσία του Υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων και Νεολαίας της κυβέρνησης της Ολλανδίας και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νεολαίας της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής. Στόχος η δημιουργία ενός δικτύου πόλεων που θα εφαρμόζουν τις προτεινόμενες κατευθυντήριες ευρωπαϊκές οδηγίες για τον τομέα της νεολαίας, θα μεταφέρουν καλές πρακτικές από χώρα σε χώρα, θα εκπαιδεύουν στελέχη των δήμων τους αλλά και μέλη των σχημάτων της κοινωνίας των πολιτών πάνω σε δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης αλλά θα αναλαμβάνουν και συντονισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πάνω στα θέματα νεολαίας και κύρια της κοινωνικής υποστήριξης των νέων.

Η συμμετοχή μας είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο επειδή είμαστε η μοναδική Ελληνική πόλη που συμμετέχει στο δίκτυο αυτό, αλλά γιατί έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε σειρά από πληροφορίες και δράσεις προς όφελος των νέων και της πόλης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://intercityyouth.eu/