ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 32577/27.04.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΗΘ

By |June 12th, 2018|Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ|

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 32577/27.04.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [...]