Νέο Κέντρο Νεολαίας

Ετοιμάζεται το Κέντρο Νεολαίας. Το κτίριο των 2000m2 βρίσκεται στην διεύθυνση Βασ. Όλγας 10 με Παρασκευοπούλου.