Προσβασιμότητα

Το Labyrinth of Senses είναι μία οργάνωση που προάγει τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. Σχεδιάζει tailor-made προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία με στόχο την εξάλειψη της έλλειψης εκπαίδευσης και των στερεοτύπων στα σχετικά με την αναπηρία, με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο. Το Βιωματικό Disability Awareness Workshop, αξιοποιώντας μεθόδους Μη Τυπικής Μάθησης, προάγει την κριτική και δημιουργική σκέψη, ενισχύει το αίσθημα της ομαδικότητας, βοηθά στην αλληλεπίδραση ατόμων με και χωρίς αναπηρία και δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ανακαλύψει νέες και να εξασκήσει ήδη υπάρχουσες δεξιότητές του. Το Workshop του Labyrinth of Senses, καλεί τον συμμετέχοντα να ξεπεράσει διάφορα “εμπόδια” αξιοποιώντας τις αισθήσεις του, ώστε να ανακαλύψει έναν κόσμο, που η συμπερίληψη, αποδοχή, η διαφορετικότητα και ο σεβασμός υπερισχύουν.
Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλους χωρίς φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις. Για τις ανάγκες του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού Νέων, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε δράσεις σχετικές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (και Παιδιών με αναπηρία).
Στόχος είναι η νεότερη γενιά να λάβει όλα τα απαραίτητα ερεθίσματα αλλά και γνωστικό υπόβαθρο με τον πιο διαδραστικό και δημιουργικό τρόπο, ώστε σε όλες τις μελλοντικές δράσεις τους να λαμβάνουν υπόψη τους την προσβασιμότητα όλων στους χώρους, τις υπηρεσίες, αλλά και τη συμπερίληψη αυτών. Θέλουμε τα παιδιά πρώτα από όλους να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα και να ανακαλύψουν τη μοναδικότητα όλων. Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε τις δράσεις στα ΚΔΑΠ της πόλης, και να έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο τους με όλες τους τις αισθήσεις. Μέσα στο χρονικό διάστημα που μας δίδεται, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε δράσεις και στα 6 ΚΔΑΠ της πόλης, για όλα τα παιδιά και να έχουν εκπαιδευτικοί και παιδιά την ευκαιρία επαναπροσέγγισης για περαιτέρω πληροφόρηση. Στόχος μας πάντα είναι τα εργαστήριά μας να λειτουργούν ως παρακαταθήκη στις ζωές των νέων.

Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα ψήφου μόνο μία (1) φορά ανά κατηγορία.