Καινοτομία – Νεανική Επιχειρηματικότητα

THE FUTURE OF FINANCE Choose your path
Δεδομένων των ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων που χαρακτηρίζουν την σημερινή πραγματικότητα ,την έλλειψη ποιοτικής και πρακτικής γνώσης και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση των νέων της πόλης μας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις ,οι νέες τάσεις της αγοράς και η πληθώρα εννοιών άγνωστων στους νέους ήταν η αφορμή για να γεννηθεί η ιδέα για την δημιουργία ενός διήμερου χρηματοοικονομικού συνεδρίου επιμορφωτικού περιεχομένου το οποίο θα διενεργηθεί στον χώρο της ΔΕΘ τις ημέρες 16 και 17 Μαρτίου 2019 και θα φιλοξενήσει έως και 300 νέους. Το συνέδριο θα αποτελέσει ευκαιρία για την νεανική κοινότητα να παρακολουθήσει 10 ενδιαφέρουσες ομιλίες από καταξιωμένους ανθρώπους της αγοράς όπου θα αναλυθούν καινοτομίες.
Ενδεικτικά :
1. Εξοικείωση με χρήσιμους, καθημερινούς οικονομικούς όρους
2. Budgeting and cost control
3. The resource of the future : turning trash into treasure ’’A start up’s view’’
4. How 2 start ups operate in 2 different countries : A real-time contrast
5. Fintech and financial software development Πέραν των ομιλιών θα διενεργηθούν πολλά και ποικίλα workshops όπως πληροφόρηση για την τρόπο ερμηνείας και χρήσης μιας χρηματοοικονομικής πλατφόρμας προκειμένου να αποκτήσει το κοινό και πρακτικές γνώσεις μέσω case studies και διαδραστικών ενεργειών.
Τέλος , ενδιάμεσα θα υπάρξει η δυνατότητα networking των νέων με τους ομιλητές και τις επιχειρήσεις .

Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα ψήφου μόνο μία (1) φορά ανά κατηγορία.