ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ 34085/15.11/2018

By |Δεκέμβριος 10th, 2018|Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ|

Δείτε τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθμ.πρ 34085/15.11.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ [...]