Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει ως σκοπό την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε τομείς όπως:

 

  1. κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
  2. παιδεία
  3. πολιτισμό
  4. περιβάλλον
  5. έρευνα & τεχνολογία
  6. και συναφείς με τα ανωτέρω αντικείμενα δραστηριότητες.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα με ευαισθησία στην κοινωνία και τον άνθρωπο, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδας και πρόνοιας προς τους Δημότες της Θεσσαλονίκης.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

European Social Network

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (European Social Netwo

Thessaloniki 2014

Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014

Europe Direct

Παρουσίαση Europe Direct

Δι@ύγεια

Πρόγραμμα Δι@ύγεια