Η ιστορία μας

Με το ΦΕΚ 2391/28.08.2012 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΗ.Κ.Ε.ΘΕ.) με την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Τριανδρίας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.) σύμφωνα με την οποία, το νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Το Νοέμβριο 2011 με το ΦΕΚ 814/08.04.2013 προστέθηκε στους σκοπούς της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ο σχεδιασμός, η οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων νεολαίας, η προβολή της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο, ο διάλογος μεταξύ των νέων της Ευρώπης και η δημιουργία κέντρων νεότητας.

Η ΚΕΔΗΘ λειτουργεί με 11μελές συμβούλιο ορισμένο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2019  Πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ είναι η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Ιωάννα Κοσμοπούλου.

Τελευταία Νέα

ΔΟΜΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κ.Δ.Α.Π – Κ.Δ.Α.Π ΜΕΑ

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ.   λειτουργεί   ΚΔΑΠ-Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-ηλικίας από 5 έως 12 ετών και ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο πλαίσιο του   προγράμματος   «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης» μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ

Η ανάγκη ενίσχυσης των συμμετοχικών διαδικασιών αποτελεί κοινά αποδεκτή διαπίστωση.

Η συμμετοχή των νέων στον τρόπο λήψης των αποφάσεων για θέματα και δράσεις που τους αφορούν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση επιτυχημένων πολιτικών για την νεολαία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΩΝ

Το συμβούλιο νέων αποτελείται από νέους και μαθητές 15-30 ετών.Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, είναι δομή ενεργητικής συμμετοχής νέων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Επιτρέπει στους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΝ 2014

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Θ-ΕΠΝ 2014

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε το 2011 κατά τη διαδικασία της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 αποτελεί ακόμα και σήμερα μια από τις καλύτερες πρακτικές συνδιαμόρφωσης της πρότασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EUROPE DIRECT

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT –ΚΕΔΗΘ

αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες, τους φορείς και τις υπηρεσίες της πόλης με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δίνει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τα προγράμματα, τις πολιτικές και τις δράσεις της Ε.Ε.
Αξιοποιεί επιχειρηματικές, εργασιακές και οικονομικές ευκαιρίες μεταδίδοντας την πληροφορία σε ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες.
Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και περιβάλλοντος.
Καταγράφει και απαντά άμεσα στα ερωτήματα των πολιτών.
Προβάλλει την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης και αναδεικνύει το Ευρωπαϊκό προφίλ της μέσω των υπηρεσιών που παρέχει.

Είναι πρόγραμμα Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 500 περίπου κέντρων στα 28 κράτη μέλη.

“Σε μια λέξη μπορώ να συνοψίσω ότι έχω μάθει για τη ζωή: συνεχίζεται” είπε ο Ρόμπερτ Φροστ.

Κι εμείς γνωρίζουμε ότι τα καλύτερα έρχονται…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η πόλη μας είναι μια κατ’ εξοχή νεανική πόλη,

ίσως η πόλη με τους περισσότερους νέους στη λεκάνη της Μεσογείου.  Ταυτόχρονα διαθέτει  ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό φοιτητών, που φτάνουν τις  150.000, οπότε  ο συνολικός αριθμός των νέων  αγγίζει το 50% του συνολικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης.

Αυτή η φοβερή «δύναμη» που διαθέτουμε ως  πόλη  μπορεί να απεγκλωβιστεί, να ενεργοποιηθεί και να αναπτύξει μια τεράστια δυναμική και να αποτελέσει το όχημα δημιουργικής εξόδου από τα αδιέξοδα της σημερινής κατάστασης που βιώνουμε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Είναι η γενιά από την οποία αφαιρέσαμε την  αισιοδοξία και την  ελπίδα και στην οποία οφείλουμε τουλάχιστον να αφήσουμε ελεύθερο και ανεμπόδιστο το πεδίο της  αναγέννησης της χώρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

RADIOLAIA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://radiolaia.blogspot.gr/

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS